TIBBİ LABORATUVAR


İşe girişlerde ve periyodik olarak yapılması zorunlu olan çalışanlarınızın sağlık tarama ve testleri hakkında Mobil Sağlık Aracımız vasıtasıyla işyeri sınırlarınız dâhilinde gerekli işlemler ele alınmaktadır. Bu analiz ve testler uzman doktor görüş ve yorumlarından sonra işletmenize veya işyeri hekiminize teslim edilmektedir.

 1. Akciğer grafisi
 2. Portör Muayenesi
 3. Odyometri
 4. Solunum Fonksiyon Testi
 5. Kan Grubu
 6. Tam Kan Tahlili
 7. Tam İdrar Tahlili
 8. HBsAg
 9. HBs Ab
 10. HIVTCA
 11. İdrarda Kurşun
 12. İdrarda Hüppirik Asit
 13. Bakır
 14. Çinko
 15. HCV
 16. HIV
 17. Kanda Kurşun
 18. İdrarda Fenol
 19. Sedimantasyon
 20. Karaciğer Fonksiyon Testleri
 21. T.Kolesterol
 22. Trigliserid
 23. Üre
 24. Kreatinin
 25. Biyokimya Testleri
 26. Hemotoloji Testleri
 27. Kültür Testleri
tibbi-laboratuar-mobil-saglik-hizmeti