RİSK ANALİZİ


Risk Analizi

İşyerinde,iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili risk değerlendirmesi yapılarak, kabul edilemeyecek boyuttaki risklerin kabul edilebilir düzeye indirilerek iş kazaları ve meslek hastalıklarının önlenmesi için, gerekli önlemlerin belirlenmesi sağlanmaktadır.

Risk Analizi;

  • - Risk Değerlendirmesi,
  • - Tehlikelerin tanımlanması,
  • - Risklerin belirlenmesi ve analizi,
  • - Risk kontrol adımları,
  • - Dökümantasyon,
  • - Değişen koşulları uygun risk değerlendirmesinin yenilenmesi