MEVZUATLAR


-29.12.2012 Tarihli 28512 Sayılı İş Güvenliği Uzmanlarının Görev, Yetki Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik
-29.12.2012 Tarihli 28512 Sayılı İş Sağlığı Ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliği
-29.12.2012 Tarihli 28512 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi Yönetmeliği
-05.01.2013 Tarihli 28539 Sayılı Asbestle Çalışmalarda Sağlık Ve Güvenlik Önlemleri Hakkındaki Yönetmelik
-18.01.2013 Tarihli 28532 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulları Hakkında Yönetmelik
-31.01.2013 Tarihli 28545 Sayılı İş Güvenliği Uzmanlarının Görev Yetki, Sorumlulukları ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
-21.02.2013 Tarihli 28566 Sayılı Çocuk ve Genç İşçilerin çalıştırılması Usul ve esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
-30.03.2013 Tarihli 28603 Sayılı İş Yerlerinde İşin Durdurulmasına Dair Yönetmelik
-24.04.2013 Tarihli 28628 Sayılı İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Yönetmeliği
-15.03.2013 Tarihli 28648 Sayılı Çalışanların İş Sağlığı Ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul Ve Esasları Hakkında Yönetmelik
-30.04.2013 Tarihli 28633 Sayılı Çalışanların Patlayıcı Ortamların Tehlikelerinde Korunması Hakkında Yönetmelik
-16.04.2013 Tarihli 28620 Sayılı Ekranlı Araçlarla Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik
-14.06.2013 Tarihli 28677 Sayılı Çok Tehlikeli İşlerde Görevlendirilecek C Sınıfı İş Güvenliği Uzmanları Hakkında Tebliğ
-15.06.2013 Tarihli 28678 Sayılı Biyolojik Etkenlere Maruziyet Risklerinin Önlenmesi Hakkında Yönetmelik
-18.06.2013 Tarihli 28681 Sayılı İş yerlerinde Acil Durumlar Hakkında Yönetmelik
-02.07.2013 Tarihli 28695 Sayılı Kişisel Koruyucu Donanımların İş yerlerinde Kullanılması Hakkında Yönetmelik
-05.07.2013 Tarihli 28698 Sayılı Hijyen Eğitim Yönetmeliği

-13.07.2013 Tarihli 28706 Sayılı Tehlikeli ve Çok Tehlikeli Sınıfta Yer Alan İşlerde Çalıştırılacakların Mesleki Eğitimlerine Dair Yönetmelik
-16.07.2013 Tarihli 28709 Sayılı Sağlık Kuralları Bakımından Günde Azami Yedi Buçuk Saat Veya Daha Az Çalışması Gereken İşler Hakkındaki Yönetmelik-
17.07.2013 Tarihli 28710 Sayılı İş yeri Bina ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelik
-20.07.2013 Tarihli 28713 Sayılı İş yeri Hekimi Ve Diğer Sağlık Personelinin Görev, Yetki, Sorumluluk Ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik
-24.07.2013 Tarihli 28717 Sayılı Kadın Çalışanların Gece Postalarında Çalıştırılma Koşulları Hakkında Yönetmelik
-18.07.2013 Tarihli 28721 Sayılı Çalışanların Gürültü İle İlgili Risklerden Korunmalarına Dair Yönetmelik< -06.08.2013 Tarihli 28730 Sayılı Kanserojen Veya Mutajen Maddelerle Çalışmalarda Sağlık Ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik -12.08.2013 Tarihli 28733 Sayılı Kimyasal Maddelerle Çalışmalarda Sağlık Ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik -16.08.2013 Tarihli 28737 Sayılı Gebe Ve Emziren Kadınların Çalıştırma Şartlarıyla Emzirme Odaları Ve Çocuk Bakım Yurtlarına Dair Yönetmelik -20.08.2013 Tarihli 28741 Sayılı İş Hijyeni Ölçüm Test Ve Analizi Yapan Laboratuvarlar Hakkında Yönetmelik -20.08.2013 Tarihli 28741 Sayılı Balıkçı Gemilerinde Yapılan Çalışmalarda Sağlık Ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik -22.08.2013 Tarihli 28743 Sayılı Çalışanların Titreşimle İlgili Risklerden Korunmalarına Dair Yönetmelik -23.08.2013 Tarihli 28744 Sayılı Geçici Veya Belirli Süreli İşlerde İş Sağlığı Ve Güvenliği Hakkında Yönetmelik -11.09.2013 Tarihli 28762 Sayılı Sağlık Ve Güvenlik İşaretleri Yönetmeliği -19.09.2013 Tarihli 28770 Sayılı Maden İş yerlerinde İş Sağlığı Ve Güvenliği Yönetmeliği -03.10.2013 Tarihli 28786 Sayılı Yapı İşlerinde İş Sağlığı Ve Güvenliği Yönetmeliği