İŞ YERİ HEKİMLİĞİ HİZMETİ


İşyeri Hekimi Hizmetleri
- İşverene, iş sağlığı konusunda rehberlik ve danışmanlık yapmak,
- Çalışanların işe giriş ve periyodik sağlık muayenelerini yapmak,
- Çalışanlara genel sağlık konularında eğitim vermek,
- İşin yürütümündeki ergonomik ve psikososyal riskleri değerlendirerek, iş ile işçinin uyumunu sağlamak,
- İş sağlığı ve güvenliği kurulu çalışmalarına katılmak,
- Kantin, yemekhane, yatakhane, kreş ve emzirme odaları ile soyunma odaları, duş ve tuvaletlerin bakımı ve temizliği konusunda gerekli kontrolleri yapmak,
- İşyerindeki risklerin değerlendirilmesi ve önlenmesi ile ilgili mevzuata uygun koruyucu sağlık muayenelerini yapmak,
- İşyerindeki genel hijyen şartlarını denetlemek,
- Yıllık çalışma planı hazırlamak

isyeri-hekimi