İŞ GÜVENLİĞİ UZMANI HİZMETİ


İşyeri Tehlike Sınıfınıza Uygun Tecrübeli A,B,C Sınıfı İş Güvenliği Uzmanlarımızla,

- Risk Değerlendirmesi yapmak, 

- Acil Durum Planı hazırlamak, 

- İş güvenliği ile ilgili eğitimleri vermek, 

- İşyerinde gözetim ve denetim sistemi kurmak ve yönetmek, 

- İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu çalışmalarına katılmak, 

- Yıllık Çalışma ve Eğitim Planı hazırlamak, 

- İşverene iş güvenliği konusunda rehberlik ve danışmanlık yapmak, 

- Alt işverenlerin denetimini yaparak yönetime rapor sunmak, 

- Sağlık ve Güvenlik Planı hazırlamak, 

- İç Yönetmelik hazırlamak, 

- Çalışma talimatları hazırlamak, 

- İş kazası sonrasında Kaza Kök Sebep Analiz Formunu düzenlemek, 

- Parlayıcı, patlayıcı, yanıcı ve tehlikeli maddelerin çalışma ve 

  depolanma şartlarını belirlemek, 

- Kimyasal maddelerin çalışma ve depolanma şartlarını belirlemek, 

- Kişisel koruyucu donanım risk değerlendirmesi yapmak, 

- Kişisel koruyucu donanım seçimi konusunda işverene tavsiyede bulunmak, 

- Elektrik güvenliği ile ilgili gerekli çalışmaları yapmak, 

- Topraklama tesisatının periyodik kontrollerini takip etmek, 

- Paratonerin periyodik kontrollerini takip etmek, 

- İş makinelerinin periyodik kontrollerini takip etmek, 

- Kaldırma makinelerinin periyodik kontrollerini takip etmek,

- Basınçlı kaplar ve kazanların periyodik kontrollerini takip etmek

is-guvenligi