İŞ GÜVENLİĞİ DANIŞMANLIĞI


İş Güvenliği Danışmanlığı

İşyerlerinin, iş güvenliği ile ilgili yasal şartlara tam olarak uyum sağlaması, güvenli bir iş ortamı oluşturulması, çalışanların ve ilgili tüm kişilerin güvenliğinin sağlanmasına yönelik gerekli düzenlemelerin yapılması için danışmanlık destekleri sağlanmalıdır. İş Güvenliğine yönelik yapılacak danışmanlık ile, işyerinizde yürütülen veya yürütülecek iş sağlığı ve güvenliğine yönelik çalışmaların yasal yükümlülükleri tam olarak sağlanması ve bu faaliyetlerin en verimli bir şekilde size fayda sağlaması amaçlanmaktadır.