ACİL DURUM PLANLAMASI


Acil Durum Planı, İşyerlerinde meydana gelebilecek acil durumlarda yapılacak iş ve işlemler dahil bilgilerin ve uygulamaya yönelik eylemlerin yer aldığı plandır.

Acil Durum Eylem Planı

  • İşyerinde meydana gelebilecek acil durumlar belirlenir,
  • Belirlenen mümkün ve muhtemel acil durumların oluşturabileceği zararları önlemek ve daha büyük etkilerini sınırlandırmak üzere gerekli tedbirler alınır,
  • Acil durumların olumsuz etkilerinden korunmak için gerekli ölçümler ve değerlendirmeleri yapılır,
  • Koruma, kurtarma, Söndürme ve ilkyardım konularında işyerinin durumuna göre, çalışanlara eğitim verilir,
  • Acil durumlara hazırlanmak maksadıyla tatbikatlar yapılır.